کتاب اصول و فنون مذاکره

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1393

عنوان فایل حاضر اصول و فنون مذاکره نام دارد. که در قالب PDFآمده و در 410 صفحه تنظیم شده است. این فایل از 5 بخش تشکیل شده است.

فهرست به اختصار و به ترتیب زیر می باشد:

 

  • CHAPTER ONE

The Nature of Negotiation

Introduction

Negotiations

Approach to the Subject

Interdependence

. ...

 

  • CHAPTER TWO

The Distributive Bargaining Situation

The Role of Alternatives to a Negotiated Agreement

Manage the Other Party’s Impressions

Positions Taken During Negotiations

... .

  • CHAPTER THREE

Overview of the Integrative

Claiming and Creating Value

Generate Alternative Solutions

Factors That Facilitate Successful Integrative Negotiation

... .

  • CHAPTER FOUR

Goals, Strategy and Planning

Strategy versus Tactics

Approaches to Strategy

The Dual Concerns Model

... .

  • CHAPTER FIVE

Perception, Cognition, and Emotion in Negotiation

The Role of Perception

Stereotyping and Halo Effects

The Frame of an Issue Changes as the Negotiation Evolves

... .

 

برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
کتاب اصول و فنون مذاکره MB 3 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید