استراتژی

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393

عنوان فایل استراتژی نام دارد. قالب فایل ارائه شده PDF میباشد. که در این فایل عوامل جذابیت صنهت مورد بررسی قرارداده شده است.

عناوین مورد بررسی عبارتند از:

1- سود آورد صنعت

2- رشد بازار

3- وضعیت عوامل بازار

4- سهولت خروج از صنعت

5- موانع ورود به صنعت

6- قدرت چانه زنی تأمین کنندگان

7- قدرت چانه دنی مشتریان

8- تکنولوژی

9- عوامل محیطی و قانونی

10- عوامل موقعیت رقابتی

11- مشخصات رقابتی محصول

12- وضعیت مالی، درآمد و سود

13- تکنولوژی و تحقیق

14- منابع انسانی

15- مدیریت و رهبری

 برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
ابزار تدوین استراتژی رقابتی KB 161 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید