اصول و فنون مذاکره تجاری

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393

 عنوان فایل حاضرجزوه آموزشی اصول و فنون مذاکره تجارینام دارد که در  141 صفحهتنطیم و در قالب PDFارائه شده است. تسهیل گر آموزشی فایل آقای دکتر سید مهام الدین طباطبائی هستند.

عناوین مطرح شده در این فایل به اختصار و به ترتیب زیر میباشد:

آیا افراد بطور ذاتی مذاکره کننده می شوند، انواع مذاکره، اهمیت مداکره، تعيين بانتا، سازش Compromise، اوج آسيب، نمونه خلاصه برنامه مذاکره، Negotiation Styles، Accommodating Style، اصول و فنون مذاكره- تركيب تيم مذاكره، انحرافات ادارکی، DiSC Model - Dominance، DiSC Model - Influence،Conscientiousness، اصول و فنون مذاكره- سبك مذاكره، جداول تاکنیکها و ضد تاکتیکها و ... .

برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
جزوه آموزشی MB 8 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید