نمونه گزارش S-CURVE و جدول جریان نقدینگی

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ جمعه 5 دی 1393

عنوان فایل نمونه گزارش S-CURVE پروژه  و جدول نقدینگی می باشد.که به گرارش مربوط به پشرفت فیزیکی و هزینه ای پروژه و مقایسه با برنامه زمانبندی پرداخته و در 4 فایل اکسل نمایش داده شده  است. عناوین گنجانده شده در فایل :1- فایل رسم منحنی جریان نقدینگی، 2- فایل نمونه ثبت اطلاعات هزینه ای و در آمدی وجریان نقدینگی و ...می باشد.

  منحنی S یا S-Curve مخفف Status-Curve است. از این نمودار برای نمایش میزان تجمعی مقادیر متغیر یا عاملی استفاده می شود. دلیل نام گذاری این منحنی با نام S آنست که این منحنی نمایان گر وضعیت می باشد. استفاده از این منحنی در پروژه ها بسیار مرسوم است. معمولا محور افقی نمایانگر تاریخ های نظارت و محور عمودی نمایانگر مقادیر تجمعی درصد پیشرفت یا منابع مصرفی می باشد. در هر تاریخ نظارت به ازای درصد پیشرفت یا منابع مصرفی نقطه ای رسم و تمامی نقاط با خطی به هم وصل می شوند. این خط بیانگر روند درصد پیشرفت یا منابع مصرفی می باشد.البته شایان ذکر است که این منحنی می تواند برای کل پروژه یا هر یک از مراحل پروژه مثل فاز طراحی یا خرید بکار گرفته شود. در ضمن این منحنی بر اساس اطلاعات محور عمودی دارای انواع متعددی است. مثل منحنی S هزینه ای، زمانی، منابع و فیزیکی و ...

برای دانلود فایل بر روی فایل مورد نظر کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
نمونه کامل جدول پیشرفت فیزیکی و برنامه ای هزینه ای پروژه و مقایسه آن با برنامه زمانبندی KB 422 دانلود فایل
نمونه کامل جدول پیشرفت فیزیکی و برنامه ای پروژه و مقایسه آن با برنامه زمانبندی و جریان نقدینگی پروژه KB 396 دانلود فایل
فایل رسم منحنی جریان نقدینگی KB 53 دانلود فایل
فایل نمونه ثبت اطلاعات هزینه‌ای و درآمدی-جریان نقدینگی KB 16 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید