فرمهای مربوط به مدیریت پکپارچگی پروژه بخش دوم

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ چهارشنبه 3 دی 1393

عنوان فایل حاضر نمونه فرمهای مربوط به مدیریت یکپارچگی پروژه می باشد که 4 نوع فرم را با عنوانهای: فرم مربوط به درخواست تغییر، فرم مربوط به تغییر ورودی، فرم مربوط به  آموخته ها و  فرم مربوط به خاتمه پروژه در این فایل آمده است.

برای مشاهده فرمها برروی لینک مورد نظر رفته و کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم مربوط به درخواست تغییر KB 16 دانلود فایل
فرم مربوط به تغییر ورودی KB 7 دانلود فایل
فرم مربوط به آموخته ها KB 10 دانلود فایل
فرم مربوط به خاتمه پروژه KB 8 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید