فرمهای مربوط به مدیریت پکپارچگی پروژه بخش اول

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ چهارشنبه 3 دی 1393

 عنوان فایل حاضر فرمهای مربوط به مدیریت یکپارچگی می باشد که در این فایل 4 نمونه از فرمها با عنوانهای: منشور پروژه، مدیریت پروژه، مدیریت یکپارچگی و مدیریت تغییر در پروژه ارائه شده است.

هم اکنون میتوانید با مفهوم مديريت يكپارچگي پروژه آشنا شوید.

تعریف مدیریت یکپارچگی : توصيف كننده فرايندهاي موردنياز جهت حصول اطمينان از هماهنگي مناسب عناصر مختلف پروژه و شامل آغاز پروژه ، اجراي برنامه و اختتام پروژه مي‌باشد .

فرمهای مربوط به مدیریت پکپارچگی پروژه بخش اول
فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم منشور پروژه KB 56 دانلود فایل
طرح مدیریت پروژه KB 326 دانلود فایل
فرم مدیریت یکپارچگی KB 320 دانلود فایل
فرم مدیریت تغییر در پروژه KB 318 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید