فرم های مدیریت محدوده در مدیریت پروژه

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ شنبه 22 آذر 1393

عنوان فایل حاضر فرم های مدیریت محدوده در مدیریت پروژه نام دارد که عنوانهای 8 فایل در زیر آمده است.

عناوین عبارتند از:

  • برنامه مدیریت ذینفعان در مدیریت محدوده پروژه
  • فرم مستندسازی نیارمندیها در مدیریت محدوده پروژه
  • ماتریس ارزیابی نیازمندیها در مدیریت محدوده پروژه
  • ماتریس ارزیابی نیازمندیها در مدیریت محدوده پروژه
  • بیانیه محدوده پروژه
  • مفروضات و محدودیتها در مدیریت پروژه
  • WBS Dictionary
  • فرم ارزیابی و تایید محدوده پروژه

برای دانلود بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
برنامه مدیریت ذینفعان در مدیریت محدوده پروژه KB 33 دانلود فایل
فرم مستندسازی نیارمندیها در مدیریت محدوده پروژه KB 34 دانلود فایل
ماتریس ارزیابی نیازمندیها در مدیریت محدوده پروژه KB 45 دانلود فایل
ماتریس ارزیابی نیازمندیها در مدیریت محدوده پروژه KB 49 دانلود فایل
بیانیه محدوده پروژه KB 32 دانلود فایل
مفروضات و محدودیتها در مدیریت پروژه KB 48 دانلود فایل
WBS Dictionary KB 36 دانلود فایل
فرم ارزیابی و تایید محدوده پروژه KB 38 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید