فایلهای پرزنت گزارشات هفتگی مدیریتی و کنترل پروژه‌ای

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ یکشنبه 2 آذر 1393

عنوان فایلهای حاضر پرزنت گزارشات هفتگی مدیریتی و کنترل پروژه‌ای نام دارد. که در قالب PDF ارائه شده و جمع صفحات 4 فایل 119 تا می باشد.

خلاصه عناوین مطرح شده در  فایل نمونه پرزنت جامع کنترل پروژه هفتگی به ترتیب زیر میباشد:

- شناسنامه پروژه و مشخصات پیمان

- نمودار پیشرفت کلی پروژه

- روند عملکرد کلی پروه

- نمودار کلی نصب وحمل اسکلت

- گزارش تصویری پروژه

  • خلاصه عناوین مطرح شده در فایل گزارش و پرزنت هفتگی مدیریت نمونه شرکت هانا به ترتیب زیر میباشد:

- نمودار وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

- نمودار وضعیت پیشرفت فیزیکی کل پروژه

- نمودار وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه (روند عملکرد تجمعی و هفتگی پروژه(

- نمودار تاخیرات بخش اجرای پروژه

- جدول پیشرفت احجام اصلی پروژه

- جدول مشکلات و موانع اجرایی

  • خلاصه عناوین مطرح شده در فایل نمونه گزارش  مدیریتی پیشرفت پروژه به ترتیب زیر میباشد:

- وضعیت پیشرفت فیزیکی کل پروژه
- وضعیت ساخت و حمل قطعات اسکلت فلزی

- وضعیت پیشرفت تهیه و تائید نقشه های شاپ

- پیشرفت طی دوره در بخش اجرا

  • خلاصه عناوین مطرح شده در فایل نمونه گزارش  مدیریتی پیشرفت پروژه به ترتیب زیر میباشد:

- وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه (نمودار S-curve

- نمودار تاخیرهای پروژه

- جدول پیشرفت آیتم های اصلی بخش اجرای پروژه

برای دانلود بر روی لینک موردنظر کلیک نمایید. 

 

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فایل کامل پرزنت هفتگی کنترل پروژه MB 5 دانلود فایل
فایل کامل پرزنت هفتگی مدیریتی کنترل پروژه MB 4 دانلود فایل
نمونه پرزنت هفتگی یک پروژه ساختمانی MB 1 دانلود فایل
نمونه گزارش مدیریتی پیشرفت پروژه KB 873 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید