نمونه فرمهای مدیریت زمان پروژه(اخذ اطلاعات فعالیت‌ها) در مدیریت پروژه

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ یکشنبه 25 آبان 1393
قیمت: 5000 تومان

فایلهای زیر چند فرم مربوط به جمع آوری اطلاعات فعالیت‌های یک پروژه می‌باشند. که تعداد آن 8 تا و در  قالب ورد ارائه شده است.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم تهیه منابع مورد نیاز فعالیتها در مدیریت پروژه KB 37 دانلود فایل
فرم تهیه لیست مایلستونها در مدیریت پروژه KB 40 دانلود فایل
فرم تهیه لیست فعایتها در مدیریت پروژه KB 40 غیر رایگان
فرم تهیه مشخصات فعالیتها در مدیریت پروژه KB 35 غیر رایگان
فرم برآورد مدت زمان انجام فعالیتها در مدیریت پروژه KB 28 غیر رایگان
فرم برآورد مدت زمان انجام فعالیتها با روشهای سه گانه در مدیریت پروژه KB 30 غیر رایگان
جهت دانلود فایل های غیر رایگان، ابتدا باید آنها را خریداری نمایید.

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید