نمونه فرمهای مدیریت زمان پروژه(اخذ اطلاعات فعالیت‌ها) در مدیریت پروژه

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ یکشنبه 25 آبان 1393

فایلهای زیر چند فرم مربوط به جمع آوری اطلاعات فعالیت‌های یک پروژه می‌باشند. که تعداد آن 8 تا و در  قالب ورد ارائه شده است.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
فرم تهیه منابع مورد نیاز فعالیتها در مدیریت پروژه KB 37 دانلود فایل
فرم تهیه لیست مایلستونها در مدیریت پروژه KB 40 دانلود فایل
فرم تهیه لیست فعایتها در مدیریت پروژه KB 40 دانلود فایل
فرم تهیه مشخصات فعالیتها در مدیریت پروژه KB 35 دانلود فایل
فرم برآورد مدت زمان انجام فعالیتها در مدیریت پروژه KB 28 دانلود فایل
فرم برآورد مدت زمان انجام فعالیتها با روشهای سه گانه در مدیریت پروژه KB 30 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید