الگوی اکسل مدیریت ارزش کسب شده (Earned value management)

ارسال شده توسط خانم رهبر در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1394
ایجاد بودجه پروژه و استفاده از سیستم مدیریت ارزش کسب شده برای نظارت بر هزینه ها در طول زمان به کار می رود. همچنین کمک می کند تا مشخص شود که آیا پروژه مطابق بودجه پیشرفت می کند. مخصوصا اگر هزینه ها غیر خطی باشد.
مدیریت بودجه پروژه شما و اندازه گیری معیارهای عملکرد کلیدی پروژه مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management (EVM می باشد. این امر به شما کمک می کند بدانید که آیا شما می توانید بگویید مطابق بودجه پیشرفت میکنید.
فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
الگوی اکسل مدیریت ارزش کسب شده (Earned value management) KB 53 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید