هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1394

عنوان فایل حاضر هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی می باشد که در قالب PDF تنظیم و در 85 صفحه ارائه شده است. تسهیل گر آقای منصوردهستانی منفردهستند.

عناوین مطرح شده در این فایل به ترتیب زیر میباشد:

- آینده چیست؟

- موفقيت از آن کيست؟

- برای ساختن آینده به چه چيزهایی نياز داریم؟

- هدف در زندگی چيست ؟

- ویژگی های هدف مندی در زندگی چيست؟

- چرا هدف گذاری لازم است ؟

- 7 گام هدف گذاری

- ویژگيهای یك هدف خوب

- شرایط فراگيری یك مهارم

- برنامه ریزی جامع زندگی

- ملا های ارزش گذاری برای زندگی

- چهار نسل از مدیریت زمان و برنامه

- تصميم گيری موثر

- تفكر گزینه ای چيست؟

- تفكر ارزشی چيست؟

- شناسائی اهداف در تصميم گيری

- روشهای محاسوه وزن نسوی

- منحنی پيدایش و تكامل پارادایم

- و ... .

 برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید.

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی MB 36 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید