طراحي مدل تعيين عيوب بحراني محصول با بهره گيري از تكنيكهاي PARETO_ISHIKAWA و QFD ، FMEA

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ شنبه 9 خرداد 1394

این فایل طراحي مدل تعيين عيوب بحراني محصول با بهره گيري از تكنيكهاي PARETO_ISHIKAWA و QFD ، FMEA نام دارد که در 17 صفحه ودر قالب PDF ارائه شده است و همچنین تسهیل کننده  فایل آقای فرزاد بيگلربيگيمی باشند.

عناوین مطرح شده به اختصار و به ترتیب زیر می باشد: طراحي مدل،شاخصهاي اندازه گيري براي سنجش بحراني ترين عيوب محصول، مدل طراحي شده جهت تعيين عيوب بحراني محصول، نحوه محاسبه شاخص تعداد دفعات وقوع، نحوه محاسبه شاخص هزينه، تعيين ميزان ارتباط واقعي بين خواسته هاي مشتري و مشخصه هاي فني محصول، روش اجراي مدل طراحي شده، اجراي مدل و تجزيه و تحليل داده ها، محاسبه عدد اولويت عيب، بررسي اوليه عيوب وتهيه فهرست اوليه عيوب، رسم نمودار پاراتو، تحليل و دسته بندي اطلاعات جمع آوري شده، نحوه تعيين مشخصه هاي فني محصول در ماتريس، محاسبه DPN و ... .

برای دانلود بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
طراحي مدل تعيين عيوب بحراني محصول با بهره گيري از تكنيكهايPARETO_ISHIKAWA و QFD ، FMEA KB 346 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید