برنامه ریزی نیروی انسانی

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

عنوان فایل برنامه ریزی نیروی انسانی که در قالب PDF ارائه شده، 156 اسلاید و 7 بخش دارد. تسهیل گر آمورشی آقای محمد بزازی می باشند. همچنین فهرست به اختصار و به ترتیب زیر ارائه شده:

بخش اول: برنامه ریزی نیروی انسانی

- سرمايه های پنهان سازمانی

- نظریه (داگلاس مک گرگور)

- سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگاه آنها بر منابع انسانی

- فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

- مفهوم مديريت منابع انساني

- تعریف برنامه ريزي نيروي انساني

- مزاياي برنامه ريزي نيروي انساني

- پيش بيني ميزان تقاضاي نيروي انساني در آينده

- نمونه ای از نمودار جایگزینی

- عوامل مشخص كنندۀ عرضۀ نيروهاي انساني در آينده

- تجزيه،طراحي و طبقه بندي مشاغل

- نیرویابی، جذب و گزینش

- راز جذب و نگهداری کارکنان برجسته

بخش دوم: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

- تصمیم گیری بهینه انتخاب پرسنل

- همگن سازی

- اقدامات اوليه در تهيه و تنظيم دوره هاي آموزشي و توسعۀ منابع انساني

بخش سوم: حقوق و دستمزد

- اصطلاحات حقوق و دستمزد

- نظريه هاي حقوق و دستمزد

- سنديكاها،اتحاديه ها و كنفدراسيونها

- مشكلات استفاده از روش كارآيي(بهره وري)

بخش چهارم: ارزشيابي مشاغل

- فوايد ارزشيابي مشاغل

- محدوديتهاي ارزشيابي مشاغل

- روشهاي ارزشيابي مشاغل

- روش رتبه بندي يا رده بندي

- مراحل روش امتيازي

- منظور از انتخاب عوامل شغلي

بخش پنجم: ارزشيابي شايستگي كاركنان

- تعاريف

- ارزشيابي مؤثر كاركنان

- روشها و فنون ارزشيابي شايستگي كاركنان

- روش رتبه بندي

- روش مقايسهاي گرافيكي

- مديريت بر مبناي هدف

- هرم فعاليت هاي مديريت منابع انساني

- شاخص های کلیدی اندازه گیری سرمایه انسانی

بخش ششم: نرخ غیبت (هزینه حفظ سلامت)

- مدل تعالی منابع انسانی

- فرايند يادگيري

- دانش چه شكلي است؟ (ضمني – آشكار)

بخش هفتم: استخراج و مستندسازي دانش

- مخازن اصلي دانش سازماني

- راهكار كاهش هزينه

- گام هاي استخراج دانش

  برای دانلود برروی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
برنامه ریزی نیروی انسانی MB 3 دانلود فایل
AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی KB 365 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید