مدیریت بهره وری

ارسال شده توسط محمد بزازی در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت 1394

 این فایل در مورد مدیریت بهره وری می باشد. که در 347 اسلایدنمایش داده شده و در قالب PDF میباشد.

  فهرست  آن  به اختصار در ذیل  آمده است:

مفاهیم،تعاریف وتاریخچه بهره وری ( ادبیات بهره وری(

رویکردهای مختلف به بهره وری

اهمیت توجه به بهره وری

واقعیتهای انکارناپذیر

تفاوت بهره وری Productivity)) (باتولید (Production )

 ارزش زیربنای رقابت پذیری Value as base of competitiveness

رفع برخی تصورات اشتباه در مورد بهره وری

مديريت بهبود بهره وري ( MEPI) (نمودار)

فرایندچرخه مدیریت بهره وری

شاخص های بهره وری

بهره وری ومدیریت تغییر

سطوح بهره وری

شناخت مولفه های بهره وری

بهره وری ومدیریت تغییر

پارادایم

سطوح بهره وری

شناخت مولفه های اصلی بهره وری

مصادیق بهره وری درزندگی کاری وخانوادگی

ارتباط بهره وری ورقابت پذیری

بهبود بهره وری درکار

بهره وری،منبع اصلی رشداقتصادی

بهره وري در ايران از جنبه های مختلف

چالشهايي که مؤسسات و سازمانهاي ايراني در آينده با آن روبرو خواهند بود

ارتباط بهره وری ورقابت پذیری

مزیت رقابتی

بهبود بهر ه وری درکار

عملی ساختن برنامه بهبود بهر ه وری

استراتژيهاي بهبود بهره وري

اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری

چهارده دستورالعمل براي بهبود بهره وري

 

ارتباط بهره وری وسودآوری

بهره وری منابع انسانی

ارتباط بهره وری وسودآوری

ارتباط بهره وری وسودآوری (نمودار)

بهره وری منابع انسانی

جدول مقایسه انسان  با ماشین

تئوریهای مک گریگور

بهبود بهره وری مسابقه ای است بدون خط پایان

ارتقاء بهره وری منابع انسانی ازطریق

نقش دل در مدیریت

انگیزش و سلسله نیازهای مزلو

شاخص های اندازه گیری بهره وری منابع انسانی

روشهای بهبودبهره وری انرژی، تجهیزات، مواد

تشویق کارکنان

مقایسه مصرف و هزینه برق مشترك تجاری در دو حالت (نمودار)

چگونه سیستم نگهداری راطراحی کنیم؟

تأثیر مواد خام بر بهبود بهره وري

بهره وری زمان ومدیریت زمان

بهره وری فضا

روشهای بهبود تدریجی .بهبودسریع

تکنیکهای مدیریت زمان

شش کاری که هرگزنبایدتفویض اختیارکرد

اصول تفویض اختیار

محاسن تفویض اختیار

بهره وری فضا

سطوح موجود

طبقه بندی موجودیها

روشهای بهبود بهره وری

کایزن دربرابر نوآوری ؟

مبارزه باایجادضایعات وروشهای کاهش ضایعات

اصول ساماندهی محیط کاروزندگی

مبارزه باایجادضایعات وروشهای کاهش ضایعات

اصول ساماندهی محیط کاروزندگی 5S

5S چیست؟

5S چه کاری مي تواند انجام دهد ؟

5S از دو طریق متفاوت باعثبهبود و ارتقای بهره وری مي گردد .

جدول تعاریف 5S

موانع پیش روی اجرای صحیح 5S 

اشتباهاتي که دررابطه بااجرای 5S رخ مي دهد

نگهداری وتعمیرات تجهیزات وساختمانها

شناسایی موداها وحذف آنها ازکاروزندگی

اتلاف یا Muda

نمودار بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان در نگاه کایزني برای تحقق بهبود تدریجي  و مستمردر سازمانها

اصول بیست گانه مدیریت کایزن

مودا چیست ؟

تایي چي )معاون شرکت تویوتا موتور( مودا را به 7 دسته زیر تقسیم بندی مي کند

تکنیک SCAMPER

تکنیک پنج W و یک H

کایزن از طریق حذف

آشفتگی

شرایط لازم برای رسیدن به بهره وری مطلوب

عوامل موثربربهره وری

وظایف مدیریت بهره وری

کارکنان چگونه در حرکت بهره وری مشارکت کنند؟

هفت C برای توسعه فرهنگ بهره وری در سازمان

شرایط لازم برای رسیدن به بهره وری مطلوب

رهبری ومدیریت اثربخش

عوامل موثربربهره وری

ارتباط تیم سازی وافزایش بهره وری

بهره وری دراسلام

تیم چیست ؟ و چه تفاوتی با گروه دارد؟

آشنایی با موانع کارتیمی

پنج آفت كار تيمي

ده فرمان براي كار تيمي موفق

تعارض

نگرش نوین نسبت به تعارض

 

 
   

در این فایل نیز به این موضوع پرداخته اند چرا مسائلی را که نباید انجام بدهیم آنها را انجام می دهیم، چرا اینگونه ایم؟ بررسی و دلیل پایین بودن بهره وری در ایران،همچنین توضیحی کوتاه از(پاپ ایرلند) که رکورد تاریخ ماراتون را به ثبت رساند در این فایل گنجانده شده، حکایت شیر و غزال به زبان لاتین  آورده شده که در ارتباط با بهره وری میباشد. به زنگ خطرهای موجود در ایران اشاره شده، استفاده از اشعار زیبای فارسی، جمله های بسیار ارزنده از بزرگان که اسامی آنها عبارتند از:ماری کوری، امیرکبیر، نیچه و...، مزین به آیات قرآنی و ... .

برای دانلود روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

 

فایل های ضمیمه
نام فایل حجم دانلود
مدیریت بهره وری MB 19 دانلود فایل
روز هشتم بهره وری MB 2 دانلود فایل

نظرات کاربران

نظر خودتان را بنویسید