کارفرما: شخص حقیقی
مدیر پروژه: محمد بزازی
محدوده پروژه: کافی شاپ های زنجیره ای در سراسر ایران
تاریخ: 96/06/01 تا امروز

توصیف پروژه:

کارفرمای محترم از ابتدای سال ۱۳۹۶ تصمیم راه اندازی یک کسب و کار جدید در رسته موادغذایی بصورت یک برند فروشگاه های زنجیره ای کافه را اتخاذ نمود. در این راستا این گروه مشاور را به عنوان مشاور استراتژیک و برنامه ریزی خود انتخاب نمود.

مرحله اول: برنامه ریزی کلان و طرح ریزی استراتژیک

در مرحله اول سند استراتژیک برند با ویژگی های زیر توسط این مشاور تهیه گردید:
جلسات متعدد FGD و طوفان فکری تشکیل گردید و بر مبنای بوم مدل کسب و کار(BMC) تهیه شده و استفاده از سایر تکنیکهای طرح ریزی استراتژیک موارد زیر تهیه گردید:


چشم انداز: رهبر کیفیت کافه ایران


که جزییات آن(یعنی ارکان چشم انداز و اهداف کلان شکل دهنده چشم انداز) جزو اسرار مشتری بوده و قابل انتشار نیست.

ارزشهای سازمانی که باید در آن از شعارزدگی دوری جست و بصورت دوره ای مورد سنجش قرار بگیرد که آیا در راستای آن ها حرکت می نماییم یا خیر به شرح زیر تهیه گردید:

 • ارزشمند انگاشتن، توجه دادن مستمر در کنار ارائه خدمات مطلوب به مشتری

 • خلاقیت، نوآوری و ارتقاء سطح کیفی در انجام کلیه امور جاری به صورت مداوم و مستمر

 • تعهد ذهنی بر یکپارچگی نظام مند فرآیند کاری و تفکر و عمل در راستای همین نظام واحد

 • محوریت نیروی انسانی در تفکر سازمانی با جایگاه برترین سرمایه موجود

 • رعایت اخلاقیات و قوانین سازمانی

 • فراهم کردن فضای آموزش مستمر و استمرار سیستم آموزشی پیشرو در راستای رشد فردی، گروهی و سازمانی مداوم

سپس رسالت و ماموریت سازمان یعنی فلسفه وجودی سازمان به شرح زیر تهیه گردید:

رسالت:

 • جیما یک برند زنجیره ای کافه با ویژگی های زیر است

 • کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری و کار سالم

 • جذب و پرورش پرسنل جوان.

 • استفاده از مواد اولیه درجه یک طبیعی

 • پرهیز از استفاده از طعم دهنده های طبیعی

 • سرعت سرویس دهی با محوریت احترام به ارزش وقت مشتری

 • ایجاد فضای امن و مطلوب و محیط کار پر انگیزه و سرشار از انرژی مثبت برای پرسنل

مرحله بعدی تهیه استراتژی های سطح کلان سازمان (یعنی چه فعالیت های اصلی باید انجام شود)
سپس استراتژی های سطح کسب و کار و بازاریابی است. (این دو مهم جزو اسرار مشتری است)

مرحله دوم : تهیه برنامه زمان بندی و بودجه و کنترل آنها

در این مرحله فعالیتهای زیر انجام شد:

 • ساختار شکست کار کل پروژه راه اندازی برند تهیه شد

 • لیست کلیه اقدامات و فعالیتهای پروژه تهیه شد

 • مدت زمان انجام هر فعالیت برآورد شد

 • رابطه مابین فعالیتها تعیین گردید

 • در نهایت برنامه زمان بندی تهیه و با نظر مدیران اصلاح شد.

نمونه ای از ساختار شکست پیشنهادی برای پروژه های پیشنهادی به مانند زیر است:
اقدامات دفتر مرکزی برند

 • تهیه سند استراتژیک برند

 • تهیه فرایندها و دستورالعمل ها

 • تهیه هویت بصری

 • راه اندازی شبکه های اجتماعی

 • آگهی و مصاحبه و استخدام سرمایه های انسانی

 • آموزش سرمایه های انسانی

راه اندازی فروشگاه ها

 • فروشگاه اول

 • انتخاب محل

 • عقد قرارداد محل

 • طراحی معماری داخلی

 • تامین و اجرای معماری داخلی

 • تامین تجهیزات فروشگاه

 • تامین ملزومات اداری و مبلمان فروشگاه

 • برنامه ریزی و اجرای مراسم افتتاحیه

فروشگاه دوم
....
...

برنامه زمان بندی اشاره شده در بالا در نرم افزار MSP یا Primavera تهیه و به روز می شود.
البته هر کدام از فعالیتها زیرفعالیتهای زیادی دارند.

(شکل نمونه است)

شاید کنترل صحیح پروژه را بتوان مهمترین و حساسترین اقدام در راستای راه اندازی یک استارت آپ دانست. کنترل پروژه در عمل به معنی موارد زیر است:

 • پیگیری دایمی کلیه اقدامات و کارها از کلیه افراد دارای مسوولیت

 • یادآوری و ارایه برنامه زمان بندی هر فعالیت به مسوول فعالیت

 • ارایه گزارشات کنترل پروژه از پیشرفت کار

 • پیش بینی زمان اتمام کردن

 • به روزکردن برنامه زمان بندی با توجه به تغییرات

 • تهیه برنامه های جبرانی زمان بندی جهت جبران تاخیرات

(شکل نمونه است)

مرحله سوم: تهیه بودجه و برنامه مدیریت هزینه

یکی از دلایل بسیار مهم شکست استارت آپ ها در ابتدای کار عدم بودجه ریزی و کنترل آن و نهایتا اتمام بودجه قبل از راه اندازی است. و شاید هم راه اندازی اتفاق بیفتد ولی کمبود نقدینگی مانع بزرگی در راه پیشبرد برند و سرمایه در گردش مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خواهد بود.
از اینرو یک بودجه ریزی صحیح که منطبق بر ساختار برنامه زمان بندی بوده و کنترل دایمی آن از طریق مقایسه هزینه های واقعی پرداخت شده با بودجه تعیین شده اقدامی حیاتی است.

(شکل نمونه است)

جهت اطلاعات بیشتر یا راه اندازی کسب و کارتان می توانید با مدیر پروژه محمد بزازی تماس بگیرید