مدیریت عملیات

جایگاه حوزه دانشی مدیریت تولید و عملیات، در زنجیره کسب و کار از دیدگاه "مدیرسان" با الهام از "زنجیره ارزش پورتر"

(شرکتهای پروژه‌محور، برای مراحل مربوط به تولید خدمات خود باید از حوزه دانشی مدیریت پروژه استفاده نمایند)

مدیریت عملیات
جهت مشاهده بزرگتر عکس، کلیک نمایید

مدیریت تولید و عملیات به معنای مدیریت انجام کسب و کار اصلی شرکت است،به طور کل مدیریت فرایندهای اصلی که باعث تولید محصول یا ارائه خدمت می‌شود.

(یعنی برنامه‌ریزی زمانی و منابعی تولید یا خدمت قابل ارائه در یک بازه زمانی مشخص)

برای مثال: میزان تولید هفتگی چقدر باشد تا بتوان تقاضا را جواب داد و از طرفی تولید مازاد نداشت. (برنامه‌ریزی تولید)؟ و برای این میزان تولید چه مقدار ماده اولیه مورد نیاز است (برنامه‌ریزی منابع)؟کارها باید به چه ترتیبی صورت پذیرد تا بتوان بهترین استفاده را از زمان و تجهیزات داشت. (توالی عملیات و زمان‌بندی)؟ سازماندهی و زمانبندی پرسنل به چه صورت باشد تا تمام کارها بدون تحت فشار گذاشتن پرسنل به موقع انجام پذیرد. (برنامه‌ریزی نیروی انسانی)؟  و...

دانش مدیریت برای این حوزه تکنیک‌ها، متدولوژی و ابزارهای مخصوصی ارائه کرده است که جایگاه آن ها در هرم زیر ارائه شده است و باکس های مقالات اصلی سایت هم بر طبق آن طبقه‌بندی ارائه شده اند. 

باز هم به یکی از اهداف اصلی این سایت اشاره می‌کنیم که "طبقه‌بندی و جایگاه‌یابی درست تکنیک های مدیریتی است". بهمین دلیل این هرم و باکس های مربوطه، مطالب مختلف مربوط به مدیریت تولید و عملیات را به این صورت ارائه کرده اند.

 

مدیریت عملیات

 

سیستمهای تولیدی

 

سيستم توليدي سيستمي است كه توسط انسان ساخته شده و مزيت آن نسبت به سيستمهاي طبيعي اين است كه اهداف آن به طور روشن تعريف شده است.

هر سيستمي نياز به مديريت دارد. علم اداره كردن سيستم توليد مديريت توليد نام دارد.

تقسيم بندي سيستم‌هاي توليدي:

انواع سيستمهاي توليدي از نظر حجم توليد:

            1. توليد تكي        2. توليد كارگاهي 3. توليد سفارشي   4. توليد دسته‌اي   5. توليد انبوه

انواع سيستمهاي توليدي از نظر نوع تغييراتي كه در فرايند توليد صورت مي‌گيرد:

  • اگر تغييرات و تبديلات در فرايند توليد ماهيت مواد اوليه را عوض كند فرايند شيميايي است. مثل نانوايي.
  • اگر تغييرات وتبديلات در فرايند توليد ماهيت مواد اوليه راعوض نكند فرايند فيزيكي است. مثل توليد ميز

انواع سيستمهاي توليدي از نظر جريان مواد:

1.  سيستم‌هاي توليد پيوسته                              2. سيستم‌هاي توليد ناپيوسته

بطور كلي تقسيم بندي سيستمهاي توليد به پيوسته و گسسته براساس چگونگي تغيير متغيرهاي كليدي سيستم در طول زمان مي‌باشد

 

 

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.