0

اصول سرپرستی

دسته بندی رفتار سازمانی از حوزه مدیریت عمومی

تعریف سرپرست :

مسئول و مدیری که در اولین لایه ی مدیریت و بالادست کارکنان جزء قراردارد سرپرست گفته می‌شود. یعنی زیر دست سرپرست، فقط کارگرها و تکنسین‌ها هستند و مدیر دیگر یا سرپرست دیگری زیر مجموعه آن ها نیست.

کلیه مدیران چهار دسته مهارت را باید داشته باشند:

1. مهارت های فنی

2. مهارت های روابط انسانی

3. مهارت های ادراکی

4. مهارت های تصمیم‌گیری

برای درک بهتر جایگاه سرپرستان از جنبه داشتن مهارت های مختلف، به جدول زیر توجه کنید: 

اصول سرپرستی

توصیف بیشتر هر یک از مهارت ها به شرح زیر می باشد.

1. مهارت های فنی:

دانش و تخصص لازم برای به کارگیری مجموعه ای ازتکنیک ها و رویه های خاص هر سازمان.

2. مهارت های روابط انسانی:

_ به سرپرست قدرت خوب کارکردن با دیگران را می‌دهد.

_ سرپرستان در محیط کار با افراد متفاوتی در ارتباط هستند. برقراری این ارتباط به حدی مهم و حیاتی است که موفقیت یک سرپرست را تضمین می‌کند.

_ یادمون نرود که مدیریت، هنر برقراری ارتباط با انسان هاست. لذا می بایست شاخص های روابط انسانی را همواره در نظر داشت.

شاخص های روابط انسانی

1. پذیرش تفاوت های فردی

2. برقراری بهداشت روانی در محیط کار

3. علاقه به افراد

4. خوب گوش کردن و پذیرفتن آراء منطقی و ممکن افراد

5. درک توقعات ,نیاز ها ,استعدادها و مشکلات وکوشش برای حل و فصل آن ها

نکته : داشتن این پنج شاخص، سرپرست را به عنوان یک رهبر در محیط کاری معرفی خواهد کرد.

3. مهارت های ادراکی:

این قدرت را به سرپرست  می دهد که روابط بین اجزا  باهم و روابط اجزا با کل را تشخیص دهد. شامل قدرت درک پیچیدگی های تمام سازمان و درک جایگاه عملیات خود فرد در سازمان است این دانش به فرد اجازه می‌دهد تا مطابق با اهداف کل سیستم عمل نماید.

4. مهارت های تصمیم‌گیری:

تصمیم گیری ،فرآیندی را تشریح می‌کند که از طریق آن، راه حل معینی برای مسئله انتخاب می‌گردد. (به حوزه تصمیم گیری مراجعه کنید)

 

نقش اساسی سرپرستان و مدیران امروز

اصول سرپرستی

سوال:

تفاوت سنجش عملکرد یک کارمند/کارگر با یک سرپرست در چیست ؟

پاسخ:

عملکرد یک کارمند براساس دستاوردهای فردی او سنجیده می شود ، امّا عملکرد یک سرپرست براساس کیفیت دستاوردهای گروه زیردست او سنجیده می شود.

 

به طور کلی می توان مهارت هایی که یک سرپرست در حوزه ی کاری خود می بایست داشته باشد را به موارد زیر تقسیم نمود:

1. مهارت در رهبری

2. مهارت در تعلیم کار

3. مهارت در جلوگیری از سوانح

4. مهارت در بهبود روش کار (مهارت هایی چون ارتباطات؛ مطالعه روش کار؛ زمان سنجی؛ کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید و ...)

5. دانستن کار

6. دانستن مسئولیت

 

گردآورنده مطالب و مولف:   محمد بزازی              مشاور علمی: -                   ویراستاران:  ویدا محمدی، مرتضی محمدی

نظر شما در مورد این مطلب

جهت ثبت نظرات، ابتدا باید در سایت وارد شوید.

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.