رشته های تحصیلی مرتبط با مدیریت تولید و عملیات

دسته بندی کلیات مدیریت عملیات از حوزه مدیریت عملیات

از آنجاییه که منظور از  مدیریت عملیات، مدیریت ارائه خدمات یا تولید محصول در فاز اجرایی اصلی آن است، لذا نمی‌توان رشته خاصی را متعلق به آن دانست و تقریبا تمامی رشته‌های مدیریتی در بخش ارایه محصول اصلی خود(تولیدی یا خدماتی) باید از دانش مدیریت عملیات استفاده نمایند.

اما مباحث تخصصی خاص این حوزه دانشی از جمله: برنامه‌ریزی تولید و ... به طور خاص در رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی آموزش داده می‌شود.

لذا برای آموزش دانش مدیریت تولید و عملیات باید به سراغ رشته‌های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی برویم.

البته تاحدودی می‌توان طبقه بندی زیر را ارایه نمود:

کلیه مباحث مربوط به برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت و نیز کنترل عملیات و برنامه ریزی حمل و نقل و سیستمهای خاص تولیدی را در رشته مهندسی صنایع و 

کلیه مباحث مربوط به برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت را در رشته مدیریت صنعتی

و دانش توالی عملیات و زمان بندی را در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

و مدیریت تکنولوژی را در رشته مدیریت تکنولوژی 

می‌توان یافت.

 

جهت اطلاعات کاملتر رشته ها به تب رشته‌های تحصیلی مراجعه نمایید.

 

نظر شما در مورد این مطلب

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.