کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
هر شرکت با توجه به منابع، فرصت ها، اهداف و جايگاه خود در صنعت بايد يک خط مشي مناسب جهت حضور و رقابت در بازار اتخاذ کند. يک سيستم جمع آوري اطلاعات رقابتي بايد از منابع خبري مناسبي نظير فروشندگان ...
مطالعه بیشتر ...
پیش بینی اولین ابزار برای برنامهریزی در سازمان است. زمانیبرنامه ریزی این معنا را پیدا می کند که از هم اکنونتکلیف میزان و نوع منابع مورد نیاز محدود در اختیارمان رابرای آینده مشخص کنیم، در نتیجه ...
مطالعه بیشتر ...
شاید اولین کاری که هر شرکت یا سازمانی که میخواهد رشد کندیا قصد داردمشکلاتش راحل کندو از این رو به سمت تکنیک های مدیریتی حرکت میکند، باید انجام یک عارضهیابی از وضعیت کنونی شرکتش باشد. اصلیترین ...
مطالعه بیشتر ...
ارزیابی بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در یکصنعت خاص است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می آید.در عین حال برای تدوین استراتژی های کسب و کار نیز از این ...
مطالعه بیشتر ...
مقطع کاردانی وکارشناسی به طور کلی رشته مهندسی صنایع در کلیه مقاطع با درس برنامهریزیو کنترل پروژه آشنا میشوند. لذا اکثرا فارغالتحصیلان مهندسی صنایع در زمینه برنامهریزی و کنترل پروژه به فعالیت ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.