کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
برنامهریزی فروش و به تبع آن، برنامهریزی تولید بهترین روش جهت پاسخگویی به سه پرسش اساسی زیر است : _ چه محصولاتی تولید کنیم؟ _ از هر محصول چه مقدار تولید کنیم؟ _ چه زمانی تولید کنیم؟ این ...
مطالعه بیشتر ...
ده نکته طلایی برای موفقیت استراتژيک شخصی قورباغه شما در واقع بزرگترين و مهمترين كاري است كه بايدانجام بدهيد. همان كاري كه اگر الآن فكري به حالش نكنيد به احتمال زياد همين طوربراي انجام ان تنبلي ...
مطالعه بیشتر ...
اهم نكات پيامدها و برنامه هاي سلامتي، ايمني،رفاه و امنيت برای سازمان ها عبارتند از: _ تشويق كارفرمايان و كاركنان براي برنامه ريزي به منظور تقليل حوادث و سوانح مربوط به محيط كار _ تشويق ...
مطالعه بیشتر ...
سازمان بینالمللی استانداردسازی (The International Organization for Standardization) که به اختصار (ISO)شناخته میشود، موسسه بینالمللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان مؤسسات استانداردسازی ملی ...
مطالعه بیشتر ...
مقطع کاردانی وکارشناسی به طور کلی رشته مهندسی صنایع در کلیه مقاطع با درس برنامهریزیو کنترل پروژه آشنا میشوند. لذا اکثرا فارغالتحصیلان مهندسی صنایع در زمینه برنامهریزی و کنترل پروژه به فعالیت ...
مطالعه بیشتر ...
رهبری فرایند نفوذ در دیگران است،به گونه ای که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند._رهبران قبل از این که دست تقاضا به سوی کسی دراز کنند، دل او را به دست می آورند. _نمیتوانید ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.