کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
سازمان ها در دوران گذشته به اهمیت و ارزش مدیریت منابع کلیدی سازمان مانند انسانها و مواد پی برده بودند. در همین راستا، در دوره های اخیر، اطلاعات نیز به یکی از دارایی های اساسی سارمانها تبدیل شده ...
مطالعه بیشتر ...
شبیه سازی شبیه سازی در دهه 60 میلادی بطور چشمگیری وارد ادبیات مدیریت شد. شبیه سازی تقلید از رفتار یک سیستم یا فرآیند در طول زمان است وقتی که نخواهیم از سعی و خطا استفاده کنیم و همینطور زمانی ...
مطالعه بیشتر ...
هر چند که مفهوم کیفیت همیشه در زندگی بشرمطرح بوده است ولی دانش کیفیت و مدیریت کیفیت علمی برمیگرددبه اولیل قرن گذشته که در ادامه شرح مختصری از آنارائه میشود: سال 1924 : پدر علم کیفیت رادکتر ...
مطالعه بیشتر ...
سیستم تولید ناب(Lean)تولید ناب چیست؟ توليد کردن چيزي که مورد نياز است و هنگامي که مورد نياز است با كمينه كردن مصرف منابع فلسفه(بنا نهادن تصمیمات مدیریتی بر فلسفه و نگرش) بلند مدت يک ...
مطالعه بیشتر ...
زمانبندی نیروی انسانی به معنای تخصیص یک الگوی کار (شیفت_روز) با توجه به خواستهها و نیازهای سیستم و خواستهها و نیازهای نیروی کار با هدف حداقل هزینه و حداکثر سازی رضایت نیروی کار و یا حداکثرسازی ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.