کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
برنامه بدون اجرا و ارزیابی مجدد هیچگاه به سر منزل مقصود نخواهد رسید. این یکی از اولین مفاهیم پایه ای مدیریت است. در بازاریابی نیز این مهم وجود دارد. البته شایان ذکر است که کنترل و ارزیابی یک ...
مطالعه بیشتر ...
انجمن بین المللی مدیریت پروژه (International Project Management Association) IPMAیکی از معتبرترین موسسات مدیریت پروژه است که مرکز آن در کشور سوییس واقع شده که مبانی متعددی را جهت ارتقای شایستگی ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت برند شخصی برند شخصی شما در ذهن مردم شکل میگیرد. مردم از کوچکترین تعاملات و خاطرهای با شما، تصویری از برند شخصیاتان در ذهن خود میسازند. برند شخصی شما زمانی واقعا قوی شده است که مردم ...
مطالعه بیشتر ...
چشمانداز شخصي تنها چيزي كه براي شروع نياز داريم يك روياست، رويايي كه بتواند ما را در بهتر از گذشته بودن ياري دهد. تنها چيزي كه بايد در وجودمان داشته باشيم باور است، باوري كه تضمين كند روياي ...
مطالعه بیشتر ...
شبیه سازی شبیه سازی در دهه 60 میلادی بطور چشمگیری وارد ادبیات مدیریت شد. شبیه سازی تقلید از رفتار یک سیستم یا فرآیند در طول زمان است وقتی که نخواهیم از سعی و خطا استفاده کنیم و همینطور زمانی ...
مطالعه بیشتر ...
استراتژی های اصلی در جهت تأمین نیروی انسانی در سازمان ها به چهار حوزه دسته بندی میشوند: 1. متعهدانه 2. پدرانه 3. ثانویه 4. پیمانکارانه جدول زیر بیانگرمقایسهیاستراتژی های منابع ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.