کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
ارزیابی بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در یکصنعت خاص است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می آید.در عین حال برای تدوین استراتژی های کسب و کار نیز از این ...
مطالعه بیشتر ...
شاید تا بحال شنیده باشید که برای مثال برند Mc Donalds ،Apple ،CocaCola و امثال آن ارزشی بالغ بر چندین میلیارد دلار دارند. لذاهمواره برای علاقمندان به موضوع برند، این سوال پیش می آید که چگونه ...
مطالعه بیشتر ...
1. انواع تحقيق براساس هدف 1.1. پژوهشهاي بنیادی (پايهاي) Basic Research اهداف شخصی تجاري ندارد و در آن سعي ميشود كه دانش و نظريهها به طور عام و خاص توسعه و گسترش يابد و كاربرد علمي آنی دستاوردهاي ...
مطالعه بیشتر ...
زمانبندی نیروی انسانی به معنای تخصیص یک الگوی کار (شیفت_روز) با توجه به خواستهها و نیازهای سیستم و خواستهها و نیازهای نیروی کار با هدف حداقل هزینه و حداکثر سازی رضایت نیروی کار و یا حداکثرسازی ...
مطالعه بیشتر ...
تعمیرات و نگهداری(نت)(Preventive Maintanance) هزینه های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمدهای از هزینههای تولید را در بر میگیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی ...
مطالعه بیشتر ...
مطالعات نشان میدهد تعداد شرکتهای مادر تخصصی یا چند رشتهای در جهان همواره رو به افزایش است، بطوریکه در سال 2000 تعداد دویست هزار شرکت با کسب و کارهای چندگانه در جهان مشغول به فعالیت بودند که در ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.