کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
در تعاریف سیستمی می توان سازمان ها را به عنوان یک سیستم شناخت که با استفاده از منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار می کنند. این سازمان ها می توانند به سیستم های کوچکتر (دپارتمان ها، بخش ها ...
مطالعه بیشتر ...
APM( Association For Project Management) اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان (UMIST) و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد شامل هفت قسمت استكه در اين هفت ...
مطالعه بیشتر ...
همانطور که در مبحث فلسفه علم در حوزه مدیریت عمومی توضیح داده شد، همه نظریات مختلف از جمله نظریات مدیریت بر اساس ساختار ذهنی یک یا چند نظریه پرداز بوجود آمده که خود آن ساختارهای ذهنی هم تاثیرپذیر ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت مسیر شغلی: مسیر شغلی به مجموعه ای از کارها و مشاغلی اشاره می کند که افراد در مدت زندگی کاری خود بر عهده می گیرند. بهبود مسیر شغلی: یک سازمان از طریق آن می تواند بهره وری فعلی کارکنان ...
مطالعه بیشتر ...
مقطع کاردانی وکارشناسی به طور کلی رشته مهندسی صنایع در کلیه مقاطع با درس برنامهریزیو کنترل پروژه آشنا میشوند. لذا اکثرا فارغالتحصیلان مهندسی صنایع در زمینه برنامهریزی و کنترل پروژه به فعالیت ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.