10 تکنیک مذاکره پدر علم مدیریت

10 تکنیک مذاکره پدر علم مدیریت

آنچه آقایان باید در پوشش بدانند

آنچه آقایان باید در پوشش بدانند

سفر جادویی

سفر جادویی

سفر جادویی به عظمت دنیا
1394/5/12
ابزار شماره 10 مدل جامع برندینگ و موفقیت شخصی-کنترل اهداف

ابزار شماره 10 مدل جامع برندینگ و موفقیت شخصی-کنترل اهداف

ابزار شماره 10 مدل جامع برندینگ و موفقیت شخصی-کنترل اهداف
1394/5/11
ابزار شماره9  مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- توسعه شبکه ارتباطات

ابزار شماره9 مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- توسعه شبکه ارتباطات

ابزار شماره9 مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- توسعه شبکه ارتباطات
1394/5/11
ابزار شماره8  مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- مدیریت زمان

ابزار شماره8 مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- مدیریت زمان

ابزار شماره7 مربوط به مدل جامع موفقیت و برندینگ شخصی- مدیریت هزینه
1394/5/11

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.