کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
ارزیابی بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در یکصنعت خاص است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می آید.در عین حال برای تدوین استراتژی های کسب و کار نیز از این ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت مسیر شغلی: مسیر شغلی به مجموعه ای از کارها و مشاغلی اشاره می کند که افراد در مدت زندگی کاری خود بر عهده می گیرند. بهبود مسیر شغلی: یک سازمان از طریق آن می تواند بهره وری فعلی کارکنان ...
مطالعه بیشتر ...
در ادبيات و متون مديريتي از استرس به عنوان واكنشي براي سازش با عامل يا شرايط كه فشارهاي رواني يا فيزيكي بر فرد يا سازمان وارد ميكند تعريف شده است. استرس عبارت است از واكنش هاي فيزيكي، ذهني ...
مطالعه بیشتر ...
از آنجاییه که منظور از مدیریت عملیات، مدیریت ارائه خدمات یا تولید محصول در فاز اجرایی اصلی آن است، لذا نمیتوان رشته خاصی را متعلق به آن دانست و تقریبا تمامی رشتههای مدیریتی در بخش ارایه محصول ...
مطالعه بیشتر ...
ده نکته طلایی برای موفقیت استراتژيک شخصی قورباغه شما در واقع بزرگترين و مهمترين كاري است كه بايدانجام بدهيد. همان كاري كه اگر الآن فكري به حالش نكنيد به احتمال زياد همين طوربراي انجام ان تنبلي ...
مطالعه بیشتر ...
سیر تکاملی مدیریت تولید و عملیاتمنبع : محمد بزازیتولید صنعتی تا سال 1850: 1. انقلاب صنعتی 2. فروپاشی اقتصاد ملکی و سیستم فئودالی 3. متخصص کردن نیروی کار 4. قابلیت تعویض قطعات 5. جابه جایی ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.