کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
یکی از مشکلاتی که تا مدتها با آن درگیر خواهید بود این استکه: _ طبقهبندی انواع استراتژی که در کتابها آمده به چه معناست؟ _ مگر استراتژی یک راهکار خلاقانه نیست؟ _ پس چطور ممکن است بتوان ...
مطالعه بیشتر ...
Bill Gates If you born poor, its not your mistake. But if you die poor its your mistake. بیل گیتس: اگر فقیر به دنیا آمدهاید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است. Swami ...
مطالعه بیشتر ...
آیا تا حالا با این مشکلات روبرو شدید: امروز صدبار تلفن زنگ زد و من رااز کار و زندگی انداخت، با مكاتبات بي شماري سرو كار داشتم، مسائل 10 نفر از همكاراني كه سرزده آمده بودند راانجام دادم و به ...
مطالعه بیشتر ...
مسئول ومدیری که در اولین لایه ی مدیریت و بالادست کارکنان جزءقرارداردسرپرست گفته میشود. یعنی زیر دست سرپرست، فقط کارگرها و تکنسینها هستند و مدیر دیگریا سرپرست دیگری زیر مجموعه آن ها نیست. کلیه ...
مطالعه بیشتر ...
ارزیابی بازار و بازارسنجی اندازه گیری جذابیت و پویایی بازاری مشخص در یکصنعت خاص است. این بخش در واقع جزئی از ارزیابی صنعت به حساب می آید.در عین حال برای تدوین استراتژی های کسب و کار نیز از این ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.