کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
تعریف نام تجاری از منظر برخی از بزرگان این حوزه به شرح زیر است : دکتر کامبيز حيدرزاده: درباره ترجمه واژه ها، بهتر است Brand را نام و نشان تجاري،Brand name را علامت تجاري،Brand mark را نشانه ...
مطالعه بیشتر ...
سازمان ها در دوران گذشته به اهمیت و ارزش مدیریت منابع کلیدی سازمان مانند انسانها و مواد پی برده بودند. در همین راستا، در دوره های اخیر، اطلاعات نیز به یکی از دارایی های اساسی سارمانها تبدیل شده ...
مطالعه بیشتر ...
متدولوژی 6 سیگما توصیف کلی شش سیگما یک متدولوژی مدیریتی که هدف آن افزایش کیفیت تولید کالا/خدمات با تمرکز بر کاهش تعداد نقصهاست. یعنی کاهش تعداد خطاها، یعنی کاهش تعداد دوبارهکاریها و ...
مطالعه بیشتر ...
موسسه APMGانگلستان با آدرس اینترنتی http://www.apmg-international.com یک موسسه ارائه دهنده مدارک تخصصی مدیریت پروژه و مدیریت IT و ارائهدهنده مشاورههای تخصصی در زمینههای مربوطه است. این موسسه ...
مطالعه بیشتر ...
زمانبندی نیروی انسانی به معنای تخصیص یک الگوی کار (شیفت_روز) با توجه به خواستهها و نیازهای سیستم و خواستهها و نیازهای نیروی کار با هدف حداقل هزینه و حداکثر سازی رضایت نیروی کار و یا حداکثرسازی ...
مطالعه بیشتر ...
در تعاریف سیستمی می توان سازمان ها را به عنوان یک سیستم شناخت که با استفاده از منابع انسانی و مواد برای هدف مشخصی کار می کنند. این سازمان ها می توانند به سیستم های کوچکتر (دپارتمان ها، بخش ها ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.