کافه فایل
نمونه مقالات پایه ای
مایکل پورتر (Michael Porter)متولد 1947 در آمریکا. فارغالتحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه پرینستون،MBAاز دانشگاه هاروارد و دکترای اقتصاد کسب و کار در سال 1973 از دانشگاه هاروارد. وی ...
مطالعه بیشتر ...
بنا به تعریف دکتر احمد پورداریانی از کارآفرینی: سرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی آورد، بلکه این ایده است که محرک سرمایه و موفقیت در کسب و کار است، ایده ای نوو خلاقکه به همراه سرمایه منجر ...
مطالعه بیشتر ...
فرایند شکلگیری و مشخصات پروژهها در فضای واقعی کاری ایران: شرایط شکلگیری پروژه و ارکان آن: احساس نیاز کارفرما و تهیه طرح توجیهی: معمولا شکلگیری یک پروژه بر اساس یک نیاز کسب و کاری ...
مطالعه بیشتر ...
APM( Association For Project Management) اين استاندارد توسط مركز مطالعات مديريت پروژه انگلستان (UMIST) و زير نظر پروفسور موريس تهيه و تدوين شده است. اين استاندارد شامل هفت قسمت استكه در اين هفت ...
مطالعه بیشتر ...
مدیریت هزینه ابتدا اصول زیر را مد نظر قرار دهید: اصول مدیریت هزینه: نسبت به سرمایهگذاریهایی که بهنظر کمریسک و پربازدهاند، هوشیار باشید. دائما هزینههای خود را مورد ارزیابی قرارداده ...
مطالعه بیشتر ...

درباره مدیرسان


مدیرسان ارتباطی میان دانشگاه و صنعت


سایت مدیرسان با هدف ارتباط عمیق بین مفاهیم ارائه شده در دانشگاه و نیازمندی های صنایع تاسیس شده است. ما با درک این نیازمندی، مفاهیم مهندسی صنایع و مدیریت را با یک نگاه جدید و کاربردی در این سایت گردآورده ایم، تا شاید بتواند در گوشه ای از صنعت کشورمان گره گشای کارشناسان و متخصصان ایرانی باشند.

هدف ما از این بخش، ارائه ی مطالب پایه و اساسی در زمینه علوم مدیریت و مهندسی صنایع می باشد. شما با مطالعه این بخش، می توانید کلیدواژه های علوم مدیریت را درک کرده و با نگاه بهتری نسبت به انتخاب تکنیک ها و حل مسائل کاری خودتان اقدام کنید.